Przetargi

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-06-19 16:37:41

  Gmina Nowogród: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-06-19 12:24:12

  w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród", wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z art 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium cena - 60%, czas dostawy - 40% wybrał ofertę Wykonawcy.

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2018-05-25 14:19:03

  W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 j.t.) informuję, że dnia 25.05.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród”

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-05-17 10:57:31

  Gmina Nowogród: Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród. Ogłoszenie nr 559564-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2017-11-14 11:32:08

  informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”, wpłynęły 4 oferty

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2017-11-06 14:41:06

  dnia 06.11.2017 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2017-10-25 08:53:38

  Gmina Nowogród: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego - Ogłoszenie nr 606400-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2017-08-18 14:37:11

  w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”, wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium oceny ofert: cena – 60%, sposób wykazywania przez Wykonawcę masy odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych – 30 % oraz termin płatności - 10 %, wybrał ofertę Wykonawcy

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2017-07-31 18:38:13

  dnia 31.07.2017 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”

 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  2017-07-27 09:44:10

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród - Ogłoszenie nr 555420-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11