Przetargi

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-10-10 10:18:11

  w imieniu Miejsko — Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie”, wpłynęły 2 oferty...

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2018-09-19 14:09:35

  dnia 19.09.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie”

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2018-09-04 13:04:23

  W imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie" Ogłoszenie nr 612484-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-07-19 14:35:33

  w imieniu Gminy Nowogród, działającej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy. II przetarg”, wpłynęła 1 oferta, niepodlegająca odrzuceniu ani wykluczeniu.

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2018-07-09 11:53:17

  .) informuję, że dnia 09.07.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy. II przetarg”

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-06-29 13:28:35

  Gmina Nowogród: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy. II przetarg”

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2018-06-29 12:04:49

  unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy”

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2018-06-19 16:37:41

  Gmina Nowogród: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mątwicy

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2018-06-19 12:24:12

  w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród", wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z art 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium cena - 60%, czas dostawy - 40% wybrał ofertę Wykonawcy.

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2018-05-25 14:19:03

  W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 j.t.) informuję, że dnia 25.05.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród”

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11