Zamówienia poniżej 30 000 €

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-11-21 09:26:02

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie.

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-09-27 19:04:32

  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Odrestaurowanie pomnika Młodych Bohaterów w Nowogrodzie w zakresie robót budowlanych

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-09-17 16:38:54

  dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród”

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-03-01 12:34:03

  dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro „Rozbiórka budynku poszkolnego zlokalizowanego na działce nr 258 w Jankowie – Skarbowie” (II zaproszenie)

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2018-02-07 12:17:09

  dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro „Rozbiórka budynku poszkolnego zlokalizowanego na działce nr 258 w Jankowie – Skarbowie”

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2017-10-10 15:16:01

  „Przebudowa drogi gminnej nr 105834B – odwodnienie odcinkowe drenażem liniowym podziemnym PE Dz 160 mm w miejscowości Dzierzgi, Gm. Nowogród”

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2017-10-10 09:22:04

  „Przebudowa drogi gminnej nr 105831B – odwodnienie odcinkowe drenażem liniowym podziemnym PE Dz 160 mm w miejscowości Mątwica, Gm. Nowogród”

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  2017-09-18 09:57:15

  dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród”

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ USŁUGI

  2017-07-31 18:43:41

  Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród na lata 2017-2023

 • Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi

  2017-04-10 00:00:00

  Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyznaczenie na tej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, opracowanie map zawierających wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogród na lata 2017-2026

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11