INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 18/1/17 Burmistrza Nowogrodu z dnia 14.03.2017 r.) ogłoszono zaproszenie Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie.

 

W terminie składania ofert do dnia 5.12.2018 r. godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert, które wykazane są w poniższych tabelach:

 BEZ RAPORTU OOŚ

Wykonawca

Cena n-t

VAT

Cena b-t

Pracownia Projektowa KOMI sp.z.o.o.

    124 000,00   

    28 520,00   

    152 520,00   

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór

       44 500,00   

    10 235,00   

       54 735,00   

NEOX Sp.zo.o.

    138 000,00   

    31 740,00   

    169 740,00   

Mariusz Murawski

       13 910,00   

 

       16 250,00   

EKOKLIMA

       47 794,00   

    10 992,62   

       58 786,62   

BEZ RAPORTU OOŚ

 

Wykonawca

Cena n-t

VAT

Cena b-t

Pracownia Projektowa KOMI sp.z.o.o.

         5 000,00   

      1 150,00   

         6 150,00   

ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór

       24 900,00   

      5 727,00   

       30 627,00   

NEOX Sp.zo.o.

    200 000,00   

    46 000,00   

    246 000,00   

Mariusz Murawski

         4 280,00   

 

         5 000,00   

EKOKLIMA

         7 700,00   

      1 771,00   

         9 471,00   

Wykonawcy zostali wezwani do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia ofert do dnia 18 grudnia 2018 r, do godz. 12.00.

Po uzupełnieniu oferty i złożeniu wyjaśnień na wykonanie przedmiotowej usługi wybrano Wykonawcę Mariusz Murawski, ul. Pogodna 20 C m. 1 15-365 Białystok.

 

Nowogród 2019-01-02

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Cholewicki

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2019-01-03