ZARZĄDZENIE NR 22/18

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 22/18

BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 04 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze  zm./ w związku z  Uchwałami Rady  Miejskiej  w Nowogrodzie nr: LVI/202/18 i LVI/203/18 z dnia 30 marca 2018 r. oraz XLIII/161/17 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, zarządza się  co następuje:

§  1

Sporządza się wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowogród, położonych  w obrębie ewidencyjnym Nowogród, nr: 1286, 1388, 1089, 84, 92, 64, 65/2, 82, 85/2, w obrębie ewidencyjnym Mątwica, nr 1024/2, w obrębie ewidencyjnym Jankowo-Młodzianowo, nr 686 oraz w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, nr 512, przeznaczonych do oddania w dzierżawę,  na warunkach szczegółowo  określonych  w  wykazie, stanowiącym  załącznik do zarządzenia.

§  2

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem   podpisania.

BURMISTRZ

Grzegorz Andrzej Palka

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Modzelewska

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2018-04-05