POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA

uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.10.2018r. o godz.11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędzie się posiedzenie komisji

Nowogród 02.10.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

ROZWOJU GOSPODARCZEGO

I ROLNICTWA

Nr USC. 0053/ 4/18

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08.10.2018r. o godz.11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędzie się posiedzenie komisji z proponowanym porządkiem dziennym:

 

  1. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu nr XLV/18 z dnia 20.07.2018
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i upoważnienia Burmistrza Nowogrodu do zawarcia porozumienia w tym przedmiocie
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogród
  6. Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Komisji

Kamil  Kosiński

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Marczyk

Data wytworzenia: 2018-10-02

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2018-10-04