INFORMACJA O TERMINIE SESJI LXIII

uprzejmie informuję, że w dnia 08.10.2018r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Nowogród, dn.  02.10.2018 r.PRZEWODNICZĄCY RADY

MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

Nr USC. 0002.LXIII/18ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j) uprzejmie informuję, że w dnia  08.10.2018r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie, z  proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr LXII/18 z 20.08.2018r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie miedzy sesjami.

 4. Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Samorządowych.

 5. Informacja Kierownika KZB o funkcjonowaniu zakładu.

 6. Informacja Kierownika MGOK na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 7. Informacja Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i rolnictwa na temat złożonych wniosków unijnych o dofinansowanie inwestycji.

 8. Informacja Burmistrza w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Baliki, Ptaki, Serwatki.

 9. Informacja Burmistrza w sprawie budowy drogi powiatowej Łomża – Nowogród na odcinku ulicy 11 Listopada.

 10. Informacja Burmistrza w sprawie realizacji uchwały dotyczącej budowy dróg gminnych Szablak – Mątwica, Mątwica- Grzymały, Nowogród: ulica Ziemowita, Podmiejska, Targowa, Glogera oraz chodników na ulicy Pięknej i Zdrojowej.

 11. Interpelacje.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i upoważnienia Burmistrza Nowogrodu do zawarcia porozumienia w tym przedmiocie.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Łomża.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogród.

 17. Rozpatrzenie wniosków OSP Nowogród i OSP Mątwica.

 18. Rozpatrzenie wniosku Pani Aliny Wyszyńskiej.

 19. Rozpatrzenie wniosków Marii i Leonida Kucharek oraz Mariusza Chamot w sprawie wykupu mieszkań.

 20. Podjęcie decyzji w sprawie ogrodzenia działki przy ulicy Poległych.

 21. Podjęcie decyzji w sprawie handlu zwierzętami na terenie targowiska w Nowogrodzie.

 22. Informacja Burmistrza na temat inwestycji na terenie strefy przemysłowej dotyczącej firmy GRAJAN.

 23. Informacja Skarbnik Gminy w sprawie stanu finansowego na dzień 1 listopada 2018r.

 24. Podjęcie decyzji w sprawie budowy ogrodzenia przy budynku komunalnym przy ulicy Stacha Konwy 21.

 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2018-2023.

 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2018.

 27. Odpowiedzi na interpelacje.

 28. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Marczyk

Data wytworzenia: 2018-10-02

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2018-10-04