Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 - 2006

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006
W sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2004-2006

Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach 2004-2006

 

 

1.       Wodociąg wiejski 16,25 km ( Mątwica  ,Ptaki, Serwatki, Kupnina )  Wartość kosztorysowa - 3 410 245, Finansowanie w latach : 2004 - 46 252, 2005 - 2 674 433, 2006 - 689 560 .

W tym :

-          środki własne z budżetu gminy , wpłaty mieszkańców za przyłącze wodociągowe 15% Finansowanie w latach : 2004 - 11 563, 2005 - 401 165, 2006 - 103 434

-          dotacje z funduszy strukturalnych UE 75% Finansowanie w latach : 2004 - 34 689, 2005 - 2 005 825, 2006 - 517 170

-          dotacje od wojewody 10% Finansowanie w latach : 2004 -, 2005 - 267 443, 2006 - 68 956

2.       Poprawa stanu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 645 i 648.

-          Nowogród (ul. St. Konwy,  ul. Miastkowska ) - I

-          Morgowniki

-          Skrzyżowanie - II

-          Most na rzece Pisa - II

-          Droga do wsi Baliki - III, dł. 4 km . 

Wartość kosztorysowa - 9 000 000 , Poniesione nakłady do końca 2003r.- 22 873, Finansowanie w latach: 2004 - 20 000, 2005 - 3 957 127, 2006 - 5 000 000

W tym :

-          środki własne z budżetu gminy udziałem 5% ,Poniesione nakłady do końca 2003r. - 22  873 Finansowanie w latach : 2004 - 20 000, 2005 - 197 856, 2006 - 250 000.

-          środki Urzędu Marszałkowskiego woj. Podlaskiego, Finansowanie w latach: 2005 -3 759 271,

       2006 - 4 750 000

3.       Budowanie nawierzchni ul. Zielonej w N-d (dokończenie z odwodnieniem ) dł.210mb. + 2 studnie chłonne, Wartość kosztorysowa - 470 000 , Finansowanie w latach: 2005 - 470 000

W tym:

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach: 2005 - 117 500

-          środki finansowe z Funduszy strukturalnych , Finansowanie w latach: 2005 - 352 500.

4.       Modernizacja dróg gminnych i powiatowych Wartość kosztorysowa - 1 200 000, Finansowanie w latach : 2005 - 600 000, 2006 - 600 000.

-          Szablak ,Mątwica , Grzymały 6,7km

W tym

-          środki własne z budżetu gminy 15% , Finansowanie w latach : 2005 - 90 000, 2006 - 90 000.

-          środki finansowe z Funduszy strukt., Finansowanie w latach: 2005 - 450 000, 2006 - 450 000.

-          środki ze Starostwa Powiatowego 10%, Finansowanie w latach : 2005 - 60 000, 2006 - 60 000.

5.       Modernizacja dróg oś Skarpa ul. Tońskiego -  463mb. Wartość kosztorysowa - 700 000, Finansowanie w latach : 2006 - 700 000.

W tym:

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2006 - 175 000.

-          środki finansowe z Funduszy strukt., Finansowanie w latach : 2006 - 525 000

-          środki Wojewody

6.        Dokumentacja projektowa - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz lokalnych oczyszczalni na obszarach wiejskiej gminy Nowogród : Mątwica, Jankowo Mł. , Jankowo Skarbowo, Grądy, Sławiec. Wartość kosztorysowa - 600 000 , Finansowanie w latach: 2005 - 600 000

W tym :

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2005 - 150 000.

-          środki finansowe z Funduszy strukt., Finansowanie w latach : 2005 - 450 000

-          środki Wojewody

7.       Dokumentacja projektowa - Budowa przyogrodowych oczyszczalni ścieków w których nie jest przewidziana budowa kanalizacji sanitarnej - gmina Nowogród. Wartość kosztorysowa - 30 000, Finansowanie w latach : 2005 - 30 000

 W tym:

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2005 - 30 000.

1.       Realizacja programu turystycznego "Pisa - Narew", Wartość kosztorysowa - 500 000 , Finansowanie w latach : 2004 - 4 460, 2005 - 219 200, 2006 - 276 340.

 W tym :

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2004 - 4 460, 2005 - 32 880, 2006 - 41 451.

-          środki finansowe z Funduszy strukturalnych, Finansowanie w latach : 2005 - 164 400, 2006 - 207 255

-          środki Wojewody, Finansowanie w latach : 2005 - 21 920, 2006 - 27 634.

2.       Budowa i eksploatacja kopalni żwiru i piasku - Mątwica  14ha Wartość kosztorysowa - 80 000, ,  Finansowanie w latach : 2004 - 31 220, 2005 - 48 780.

 W tym :

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2004 -31 220, 2005 - 48 780.

3.       Adaptacja budynku na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie ul. Rynek,  Wartość kosztorysowa - 964 000, Poniesione nakłady do końca 2003r. - 1 217, Finansowanie w latach : 2004 -30 034, 2005 - 300 000, 2006 - 362 749.

 W tym :

-          środki własne z budżetu gminy, Poniesione nakłady do końca 2003r. - 1 217, Finansowanie w latach : 2004 - 30 034, 2005 - 45 000, 2006 - 54 749.

-          środki finansowe z Funduszy strukturalnych, Finansowanie w latach : 2005 - 225 000, 2006 - 272  000

-          środki Wojewody, Finansowanie w latach : 2005 - 30 000, 2006 - 36 000.

4.       Wyznaczenie szlaków turystycznych , pieszych , rowerowych oraz pól biwakowych gmina i miasto Nowogród - roboty geodezyjne , Poniesione nakłady do końca 2003r. - 25 000, Finansowanie w latach : 2005 - 10 000, 2006 - 15 000.

W tym:

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2005 - 10 000, 2006 - 15 000.

5.       Budowa zaplecza socjalnego na targowicy miejskiej - miasto Nowogród , Wartość kosztorysowa - 145 000, Finansowanie w latach : 2005 - 15 000, 2006 - 130 000.

 W tym :

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2004 - 15 000, 2005 -20 000,

-          środki finansowe z Funduszy strukturalnych, Finansowanie w latach : 2005 - 98 000,

-          dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, Finansowanie w latach : 2005 - 12 000

6.       Dokumentacja techniczna .Budowa wysypiska miejskiego miasto Nowogród - ok. 2 ha, Wartość kosztorysowa - 50 000, Finansowanie w latach : 2005 - 50 000.

 W tym :

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2005 - 50 000,

14. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego   ( rozwój  budownictwa jednorodzinnego - miasto       Nowogród) , Wartość kosztorysowa - 70 000, Finansowanie w latach : 2004 - 34 160, 2005 - 15 000, 2006 - 20  840.    

      W tym :

       -      środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2004 - 34 160, 2005 - 15 000,  2006 - 20  840.    

15. Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie miasta Nowogród (nowe osiedle ) ul.Miła - 100mb., ul.   Nowoprojektowana- 400mb., ul. bez nazwy - 100mb.,  Wartość kosztorysowa - 480 000, Finansowanie w latach : 2005 - 200 000, 2006 - 280 000 .

      W tym:

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2005 - 30 000, 2006 -42 000,

-          środki finansowe z Funduszy strukturalnych, Finansowanie w latach : 2005 - 150 000, 2006 - 210 000

-          środki od Wojewody,  Finansowanie w latach : 2005 - 20 000, 2006 - 28 000.

16. Partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej Sławiec - Chmielewo, Wartość kosztorysowa - 70 000, Finansowanie w latach : 2005 - 150 000, 2006 - 210 000.

      W tym:

-          środki własne z budżetu gminy, Finansowanie w latach : 2005 - 50 000, 2006 - 100 000,

-          środki od Starosty, Finansowanie w latach : 2006 - 100 000,

-          środki z Funduszy Strukturalnych , Finansowanie w latach : 2006 - 750 000,   

 

 

Razem : Wartość kosztorysowa - 18 454 245, Poniesione nakłady do końca 2003r. - 24 090, Finansowanie w    latach : 2004 - 181 126, 2005 - 9 354 540, 2006 - 8 894 489.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Marczyk

Wprowadzający: Małgorzata Marczyk

Data modyfikacji: 2005-05-11

Opublikował: Anna Bognacka

Data publikacji: 2005-05-11