Gmina Nowogród otrzymała unijną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gmina Nowogród otrzymała unijną dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na "Przebudowę i rozbudowę dróg w Jankowie-Młodzianowie" 29 lipca 2016 r. Zastępca Burmistrza Nowogrodu wraz ze Skarbnikiem Gminy Nowogród Panią Izabelą Czyżewską podpisali umowę na realizację projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie”.

29 lipca 2016 r. Zastępca Burmistrza Nowogrodu wraz ze Skarbnikiem Gminy Nowogród Panią Izabelą Czyżewską podpisali umowę na realizację projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 280 wniosków, z czego pozytywnie zostało ocenionych 233. Ograniczenia finansowe spowodowały jednak, że do podpisania umów zakwalifikować można było tylko pierwsze 100 projektów.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 63,63% wartości zadania. 
Koszt ogólny projektu: 3 853 475,95 zł 
Kwota dofinansowania: 2 451 966 zł

Inwestycja drogowa będzie realizowana w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim. W ramach podpisanego porozumienia zostaną przebudowane drogi gminne i powiatowa wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze miejscowości Jankowo-Młodzianowo.
W sierpniu b.r. Gmina Nowogród przewiduje ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę Nowogród wraz z Powiatem Łomżyńskim.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Palka

Wprowadzający: Grzegorz Palka

Data modyfikacji: 2016-07-29

Opublikował: Grzegorz Palka

Data publikacji: 2016-07-29