Ogłoszenia; sprawy bieżące.

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2018-01-11 08:55:45

  o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i nlezbidną Infrastrukturą techniczną

 • OBWIESZCZENIE

  2018-01-11 08:52:09

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2018-01-09 13:42:15

  Wojewoda Podlaski wydal na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, decyzję Nr 19/2017 z dnia 27.12.2017 r. znak: AB-1.7820.2.8.2017.MB, o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowym obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa" w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża do km 56+272 - granicy miasta Łomża, powiat łomżynski oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbzbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski"

 • OGŁOSZENIE

  2017-12-28 17:06:01

  Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Nowogród

 • OBWIESZCZENIE

  2017-12-13 14:15:36

  na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży, ul. Poznańska 121, z dnia 28 listopada 2017 r, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego znak ROŚB.6341.1.8.2012 z dnia 5 listopada 2012 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do nawodnień obiektu łąkarskiego „Kupiski —Jednaczewo" i wprowadzania ścieków (przemysłowych biologicznie rozkładalnych, socjalno-bytowych i pochłodniczych) do wód rzeki Narwi.

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2017-11-16 21:50:14

  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa" w obrąbie Stare Kupiski, w gm. Łomża do km 56+272 - granicy miasta Łomża oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski"

 • ZAPROSZENIE

  2017-11-14 11:11:17

  Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Nowogrodu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Nowogród (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

  2017-11-02 10:32:00

  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 - miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z "szosą do Jednaczewa" w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża

 • OCENA STANU JAKOŚCI WODY pobranej z z sieci — Szkoła Podstawowa Nowogród uL. 11 Listopada 1

  2017-10-31 14:43:53

  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989); po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych parametrów (ujętych w Załącznikach 11: 1A pkt 1, nr 3A pkt 1 i nr 3B pkt 2,3,6,8,9,11.14 do ww. rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu Nowogród dnia 19.10.2017 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego — woda z sieci — Szkoła Podstawowa Nowogród u1.11 Listopada 1 oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: sprawozdania z badań wody Nr M.S4.1353.2017 z dnia 24.10.2017 i Nr F.54.986.2017 z dnia 24.10.2017

 • OCENA STANU JAKOŚCI WODY pobranej z wodociągu Sławiec

  2017-10-31 14:39:28

  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989) po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1A, nr 2, nr 3A i nr 3B do ww. rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu Slawiec dnia 1 1.09.2017 w ramach kontroli wewnętrznej i dnia 19.10.2017 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego - woda z sieci - Slawiec, ul. Długa 21 oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: sprawozdania z badań wody: Nr 367299/17/SOK, Nr M.S4.1354.2017 z dnia 2017.10.24, Nr 15.54.9872017 z dnia 2017.10.24

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11