Ogłoszenia; sprawy bieżące.

 • OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

  2018-04-04 14:03:01

  w dniu 26 marca 2018 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.- kan. i energetycznymi – etap I, gm. Nowogród, powiat łomżyński”

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-29 14:05:43

  w dniu 28 marca 2018 r. rozpatrzyło wniosek Bożeny Joanny i Tadeusza Świtajewskich po wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-29 14:00:58

  w dniu 21 marca 2018 roku, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na części działek nr ewid. gruntów 252, 253, 342, 479, 480 w obrębie Jankowo Skarbowo, 27/1, 28, 29, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 56/3, 56/5, 57/2, 58/2, 60/2, 62/1, 63/1, 107/1, 108, 32, 33/1, 44, 51, 104, 105, 107/2, 109, 110, 111, 124 w obrębie Sulimy oraz 43, 44/4, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 44/5, 44/2, 47, 50, 49/1, 49/2, 56/3, 66, 44/6, 10, 23, 24, 26, 27, 57, 40, 62, 45, 46, 54, 68/3, 68/4, 76, 11/1, 11/2, 15, 25, 37, 38, 39, 48 w obrębie Dzierzgi

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-19 15:23:20

  w dniu 19 marca 2018 roku, na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Burmistrz Nowogrodu wydał decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu, dla przedsięwzięcia obejmującego budowę posterunku Policji w Nowogrodzie z garażem i masztem antenowym oraz przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, a także placu manewrowego na części działki nr ewid. gruntów 1569 w obrębie Nowogród i zjazdu z ul. Kościuszki.

 • INFORMACJA

  2018-03-15 13:02:17

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-15 09:44:49

  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-09 10:15:38

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (linii kablowych i napowietrznych) na części działek nr ewid. gruntów 98 w obrębie Sulimy, nr ewid. gruntów 62, 1 w obrębie Dzierzgi i nr ewid. gruntów 499, 512, 497/2, 497/1, 154/1, 470, 490, 9, 10, 11, 12, 13, 55, 56, 95, 486, 487, 488, 489 w obrębie Chmielewo

 • OBWIESZCZENIE

  2018-02-27 15:44:26

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

 • OBWIESZCZENIE

  2018-02-27 15:39:35

  przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę posterunku Policji w Nowogrodzie z garażem i masztem antenowym oraz przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, a także placu manewrowego na części działki nr ewid. gruntów 1569 w obrębie Nowogród i zjazdu z ul. Kościuszki

 • INFORMACJA

  2018-02-26 14:11:36

  w dniu 23 lutego 2018 r., na wniosek Pana Pawła Chojnowskiego reprezentującego spółkę VICLAN Sp. z o.o. ul. Łomżyńska 20, 18-414 Nowogród, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie, na działce ewidencyjnej nr 1759/6 położonej przy ul. Łomżyńskiej 20 instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i punktu zbierania odpadów

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11