Ogłoszenia; sprawy bieżące.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-07-17 13:20:35

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży nr SKO.412/9/10/11/2018 z dnia 14 maja 2018r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Nowogrodu z dnia 27 lipca 2017r. znak: RRG.6220.05.2014

 • HARMONOGRAM PRAC KOMISJI DS. OSZACOWANIA STRAT NA OBSZARACH DOTKNIĘTYCH SUSZĄ

  2018-07-06 15:08:06

 • UWAGA ROLNICY

  2018-07-05 08:45:25

  Urząd Miejski w Nowogrodzie uprzejmie informuje, że rolnicy, u których wystąpiły poważne straty w uprawach rolnych spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - suszą, mogą składać w siedzibie tut. urzędu wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-06-29 12:07:52

 • ZARZĄDZENIE NR 34/18

  2018-06-13 19:49:09

  w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • OGŁOSZENIE

  2018-05-30 15:15:39

  Odwołanie przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 686 położonej w obrębie ewidencyjnym Jankowo-Młodzianowo, o powierzchni 6,86 ha.

 • OGŁOSZENIE

  2018-05-17 15:21:40

  Zapraszamy mieszkańców gminy Nowogród do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-17 11:46:00

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży zawiadamia, że skarga Bożeny Joanny i Tadeusza Świtajewskich na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 28 marca 2018 r., nr SKO.412/21/2017 wydaną po wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 19 sierpnia 2016 r., nr SKO.412/19/2016 w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 28 października 2015 r., nr RRG.6220.5.2015 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża — Nowogród z obejściem miejscowości Stare Kupiski, zreformowanej w części przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzja z dnia 15 grudnia 2015 r., nr SKO.412/64/2015, stwierdzającą wydanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 19 sierpnia 2016 r„ nr SKO.412/19/2016 w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 28 października 2015 r., nr RRG.6220.5.2015, zreformowanej w części przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży decyzją z dnia 15 grudnia 2015 r., nr SKO.412/64/2015, z naruszeniem prawa, oraz stwierdzającą, ze nie uchyla tej decyzji, gdyż w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej. została przekazana w dniu 15 maja 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-17 11:40:58

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży informuje, że w dniu 14 maja 2018 r. rozpatrzyło trzy odwołania od decyzji Burmistrza Nowogrodu z dnia 27 lipca 2017 r., nr RRG.6220.05,2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na 900 sztuk tuczników każdy w technologii rusztowej bezściółkowej z kanałami podrusztowymi o poj. ok. 1800 m3, z fundamentami pod dwa silosy o poj. 29,55 m3 każdy oraz 2 studni wierconych o wydajności nie mniejszej niż 0,7 m3 na godzinę na terenie działki nr 113 w miejscowości Sławiec, gm. Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie w wyniku, którego utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

 • OBWIESZCZENIE

  2018-05-16 09:31:15

  Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 11 maja 2018 r. na wniosek Gminy Nowogród wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.-kan. i energetycznymi – etap I, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. Od ww. decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11