ZAPROSZENIE

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Nowogrodu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Nowogród (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Nowogrodu

 serdecznie zapraszają

 przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Nowogród (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Warsztaty  zostaną zorganizowane w terminie 17 listopada 2017 r. w Nowogrodzie w budynku przy ul. Rynek 20.

 

 Jest to inicjatywa mająca na celu zapoznanie uczestników z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów, jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych. Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu drogą elektroniczną na adres e-mail umnowogrod@wp.pl  lub osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie do 16 listopada 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest Pan Karol Babiel Tel. 86 217 55 28 wew. 28

 

W załączeniu:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Andrzej Palka

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-11-14