INFORMACJA

Została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na 900 szt. tuczników każdy w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 1800 m3 z fundamentami pod 2 silosy o pojemności 29,55 m3 każdy oraz 2 studni wierconych o wydajności nie mniejszej niż 0,7 m3 na godzinę na terenie działki nr 113 w miejscowości Sławiec, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

BURMISTRZ NOWOGRODU

 

Nowogród, 28 lipca 2017 r.

RRG.6220.05.2014

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

 

informuję

 

że w dniu 27 lipca 2017 r., w nawiązaniu do wniosku Pana Zenona Makowskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydana została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na 900 szt. tuczników każdy w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 1800 m3 z fundamentami pod 2 silosy o pojemności 29,55 m3 każdy oraz 2 studni wierconych o wydajności nie mniejszej niż 0,7 m3 na godzinę na terenie działki nr 113 w miejscowości Sławiec, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomzy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Łomżyńskiej 41.

 

 

 

Burmistrz Nowogrodu

Osoba Pełniąca Funkcję

Burmistrza Nowogrodu

Krzysztof Tomasz Niewiadomski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Grądzka

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-08-02

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-08-02