Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie -

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.) informuję, że dnia 07.10.2016 r. o godzinie 09:15 odbyło sięotwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie” .

Nowogród, 07.10.2016 r.

RG.271.02.2016

 

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.)  informuję, że dnia 07.10.2016 r. o godzinie 09:15 odbyło sięotwarcie  ofert złożonych w  przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie” .

Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to3 853 475,95złbrutto.  Wpłynęły 4 oferty  niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta nr 1

UNIBEP S.A., 17-100  Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12. Cena brutto oferty 2 391 891,04 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta nr 2

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty 2 686 331,48 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża. Cena brutto oferty 2 000 984,82 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta nr 4

BIG-PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32. Cena brutto oferty 2 300 959,95 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Marczyk

Wprowadzający: Małgorzata Marczyk

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Grzegorz Palka

Data publikacji: 2016-10-07