OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 j.t.) informuję, że dnia 25.05.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród”

Nowogród, 25.05.2018 r.

OR.271.01.2018

 

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 j.t.)  informuję, że dnia 25.05.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie  ofert złożonych w  przetargu nieograniczonym   pn. „Dostawa kruszywa drogowego z domieszką kruszywa łamanego oraz pospółki drogowej do remontów i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Nowogród”

Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 200 000,00 zł brutto.  Wpłynęły 4 oferty  niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta nr 1

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 152. Cena brutto 349 320,00 zł. Czas dostawy w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Oferta nr 2

Przestrzelski Paweł ROBOTY ZIEMNE 18-400 Łomża ul. Makowa 28. Cena brutto 255 225,00 zł. Czas dostawy w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Oferta nr 3

GRAVEL Sp. z o.o. 18-413 Miastkowo, Gałkówka 12. Cena brutto 311 805,00 zł. Czas dostawy w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski 18-413 Miastkowo ul. Warszawska 10. Cena brutto 233 607,75 zł. Czas dostawy w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Marczyk

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-25

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2018-05-25