REJESTR ZARZĄDZEŃ 2013r.

Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

Untitled

 

REJESTR ZARZĄDZEN 2013r.

LP

Zarządzenie

Data

1/1

W sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2013r

23,01.2013

1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

28.01.2013

2

W sprawie powołania zespołu do opracowania aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Nowogród

01.02.2013

2/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

7.02.2013

3

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

26.02.2013

4

W sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

25.02.2013

5

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

08.03.2013

6

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowogród oraz planu finansowego jednostek kultury za 2012r.

25.03.2013

7

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.03.2013

8

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnej

27.03.2013

9

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym

27.03.2013

10

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

27.03.2013

11

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród

30.03.2013

12

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

31.03.2013

13

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród

31.03.2013

14

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.04.2013

15

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

07.05.2013

15/1

W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

15.05.2013

16

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.05.2013

16/1

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

31.05.2013

17

W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń z obrony cywilnej

03.06.2013

18

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

04.06.2013

19

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

28.06.2013

20

W sprawie opracowania planu OC

28.06.2013

21

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12.07.2013

22

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

12.07.2013

23

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów kl I-III, V szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych - „Wyprawka szkolna”

05.08.2013

24

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

31.07.2013

25

Informacja z wykonania budżetu

12.08.2013

26

W sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez huragany i deszcze ulewne

13.08.2013

27

W sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w trybie przetargowym

02.09.2013

28

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność gminy Nowogród

02.09.2013

29

W sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej przez huragany i deszcze ulewne

03.09.2013

30

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

20.09.2013

30/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25.09.2013

31

W sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę

30.09.2013

32

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.09.2013

33

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.09.2013

34

Zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

01.10.2013

35

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

02.10.2013

36

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

24.10.2013

36/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

25.10.2013

37

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.10.2013

38

W sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodzie

04.11.2013

39

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

18.11.2013

40

W sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2014-2023

15.11.2013

41

Projekt budżetu

15.11.2013

42

W sprawie rozłożenia na raty ceny lokalu mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

21.11.2013

43

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

15.11.2013

44

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

06.12.2013

45

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

10.12.2013

46

W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku

10.12.2013

47

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

23.12.2013

48

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

30.12.2013

49

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013

32.12.2013

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2014-01-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2014-01-28