REJESTR ZARZĄDZEŃ 2015r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWOGRODZIE 2015 ROK. Zarządzenia będą udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej.

 REJESTR ZARZĄDZEŃ 2015r.

L.p

Zarządzenie

Data

 

1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

22.01.2015

2

W sprawie podziału rezerwy celowej na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli

29.01.2015

3

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

20.02.2015

4

W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

20.02.2015

5

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji _Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

23.03.2015

6

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2014r.

27.03.2015

7

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych

26.03.2015

8

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

26.03.2015

8/1

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

26.03.2015

9

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

27.03.2015

10

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

27.03.2015

11

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.03.2015

12

W sprawie przeprowadzenia badania opinii mieszkańców

01.04.2015

13

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

10.04.2015

14

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

20.04.2015

15

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

28.04.2015

16

W sprawie zarządzenia wyborów organów samorządów wsi i  osiedla na terenie Gminy Nowogród

28.04.2015

17

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie uchwalenia statutów sołectw

04.05.2015

18

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

08.05.2015

19

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

22.05.2015

20

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

25.05.2015

21

W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości komunalnych

29.05.2015

22

W sprawie ustalenia dnia 5 czerwca 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

01.06.2015

23

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miejscowości Mątwica, gmina Nowogród

23.06.2015

24

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

24.06.2015

25

W sprawie przedłużenia okresu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród

24.06.2015

26

W sprawie przedłużenia okresu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Nowogród

24.06.2015

27

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

26.03.2015

28

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.06.2015

29

W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych- Wyprawka szkolna”

08.07.2015

30

W sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

15.07.2015

31

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym

15.07.2015

32

W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Nowogrodu

20.07.2015

33

W sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Nowogrodu do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia spraw gminy

20.07.2015

34

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

20.07.2015

35

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

20.07.2015

36

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

31.07.2015

37

W sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w czasie upałów

10.08.2015

38

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

17.08.2015

39

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowogród praz planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2015 roku

17.08.2015

40

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

17.08.2015

41

W sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność” w Łomży, znajdujących się w zasobach tej Spółdzielni, położonych, położonych na terenie miasta Nowogród

19.08.2015

42

W sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

20.08.2015

43

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.08.2015

44

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.08.2015

45

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

24.09.2015

46

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.09.2015

47

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

05.10.2015

48

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

13.10.2015

49

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.09.2015

50

W sprawie powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego – Zadanie nr 7 Gmina Nowogród

26.10.2015

51

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

27.10.2015

52

W sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

27.10.2015

53

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.10.2015

54

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

12.11.2015

55

W sprawie projektu budżetu Gminy Nowogród na rok 2016

13.11.2015

56

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2016-2023

13.11.2015

57

w sprawie zasad dokumentowania przebiegu spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie

 

16.11.2015

59

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

16.11.2015

60

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej

18.11.2015

61

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

26.11.2015

62

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.11.2015

63

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

14.12.2015

64

W sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodzie

18.12.2015

65

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

30.12.2015

66

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodzie

Wytwarzający/odpowiadający: Marlena Bałazy

Wprowadzający: Marlena Bałazy

Data modyfikacji: 2016-07-27

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2016-07-27