OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką Pisą w obrębie wsi Baliki, Ptaki i Serwatki

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego nad rzeką Pisą w obrębie wsi Baliki, Ptaki i Serwatki

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie nr XII/53/07 z dnia 28 IX 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką Pisą w obrębie wsi Baliki, Ptaki i Serwatki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 X do 15 XI 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, pok. nr 11, w godz. od 9.00 do 14.00.

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 XI 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41 – sala konferencyjna (parter) o godz. 13.00.

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogrodu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 XI 2017 r.

Grzegorz Andrzej Palka

Burmistrz Nowogrodu

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Babiel

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-10-13