Budownictwo

 • OBWIESZCZENIE

  2018-04-05 12:02:55

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV (linii kablowych i napowietrznych) na części działek nr ewid. gruntów 98 w obrębie Sulimy, nr ewid. gruntów 62, 1 w obrębie Dzierzgi i nr ewid. gruntów 499, 512, 497/2, 497/1, 154/1, 470, 490, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 54, 55, 56, 57, 94, 95, 486, 487, 488, 489 w obrębie Chmielewo

 • ZAWIADOMIENIE

  2017-11-23 12:32:42

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntów 23/2, 23/10, 23/11, 145 w obrębie Morgowniki.

 • ZAWIADOMIENIE

  2017-11-23 12:31:01

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntów 142 i 36/7 w obrębie Morgowniki.

 • ZAWIADOMIENIE

  2017-11-23 12:29:23

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15 kV/0,4 kV, napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. gruntów 202/3, 202/4, 166 w obrębie Jankowo-Młodzianowo oraz na działkach nr ewid. gruntów 254, 255, 256, 253, 231, 212, 227/2, 229/2, 230, 232, 219, 220, 221, 222, 223, 236, 224, 225, 226, 241, 489, 242, 244, 233, 239, 491, 490 w obrębie Jankowo Skarbowo.

 • OBWIESZCZENIE

  2017-10-13 14:07:26

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad rzeką Pisą w obrębie wsi Baliki, Ptaki i Serwatki

 • ZAWIADOMIENIE

  2017-10-11 11:25:05

  w dniu 3 października 2017 roku, na wniosek PGE z siedzibą w Lublinie, Burmistrz Nowogrodu działając w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, wydał decyzję o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę linii napowietrznej WN-110 kV, na terenie obejmującym działkę nr ewid. gruntów: 411 w obrębie Chmielewo.

 • OBWIESZCZENIE

  2017-09-14 10:14:35

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jednotorowej linii napowietrznej WN-l.10 kV na linię dwutorową WN-l 10 kV, na terenie: obręb Nowogród - działki nr ewid. gruntów: 451, 450, 449, 453, 454, 455, 446, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 400, 401, 402, 403, 404, 419, obręb Mątwica - działki nr ewid. gruntów: l345,l346,l347/2,l348,1347/1,1349,l350,l362,l419,1421,1422,obręb Grzymały - działki nr ewid. gruntów: 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 373, 3/1, 378, 157/1, 382/2, 245/3, 244/2, 244/1, 388, 281/3, 281/2, 282/1, 216, 395.

 • ZAWIADOMIENIE

  2017-08-18 14:43:45

  w dniu 9 sierpnia 2017 roku, na wniosek PGE z siedzibą w Lublinie, przed Burmistrzem Nowogrodu działającym w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę linii napowietrznej WN-110 kV, na terenie obejmującym działkę nr ewid. gruntów: 411 w obrębie Chmielewo

 • ZAWIADOMIENIE

  2017-08-11 12:55:16

  Uprzejmie informuję, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku, na wniosek PGE z siedzibą w Lublinie, przed Burmistrzem Nowogrodu działającym w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę linii napowietrznej WN-110 kV, na terenie obejmującym działkę nr ewid. gruntów: 411 w obrębie Chmielewo.

 • OBWIESZCZENIE

  2017-05-31 13:41:21

  w dniu 26 maja 2017 roku, na wniosek Gminy Nowogród, Burmistrz Nowogrodu wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obejmującego przebudowę drogi gminnej nr 105831B w zakresie odwodnienia odcinkowego drenażem liniowym podziemnym PE Dz 160 mm na części działki nr ewid. gruntów 759 w obrębie Mątwica, gm. Nowogród.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11