ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15 kV/0,4 kV, napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. gruntów 202/3, 202/4, 166 w obrębie Jankowo-Młodzianowo oraz na działkach nr ewid. gruntów 254, 255, 256, 253, 231, 212, 227/2, 229/2, 230, 232, 219, 220, 221, 222, 223, 236, 224, 225, 226, 241, 489, 242, 244, 233, 239, 491, 490 w obrębie Jankowo Skarbowo.

URZĄD MIEJSKI

18-414 Nowogród

ul. Łomżyńska 41

tel. 86 217 55 20

RRG.6733.06.2017

Zawiadomienie

Działając na zasadzie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprzejmie informuję, że w dniu 16 listopada 2017 roku, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15 kV/0,4 kV, napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4 kV ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. gruntów 202/3, 202/4, 166 w obrębie Jankowo-Młodzianowo oraz na działkach nr ewid. gruntów 254, 255, 256, 253, 231, 212, 227/2, 229/2, 230, 232, 219, 220, 221, 222, 223, 236, 224, 225, 226, 241, 489, 242, 244, 233, 239, 491, 490 w obrębie Jankowo Skarbowo.

Osoby będące stronami postępowania mogą brać w nim czynny udział, w szczególności mają prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać żądania, uwagi i zastrzeżenia.

Sprawa prowadzona jest w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, pok. nr 11.

 

Z up. Burmistrza

mgr Tadeusz Bogdan Babiel

INSPEKTOR

ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Babiel

Data wytworzenia: 2017-11-20

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-11-23

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-11-23