Ochrona środowiska

 • INFORMACJA

  2012-10-19 00:00:00

  W dniu 18 października 2012 r., - na wniosek Pana Mariusza Goska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU „MARGO”, Mariusz Gosk, Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża - została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MĄTWICA 6” na działkach gruntowych o nr ew. 1177, 1178, 1179/1, 1181/1, 1181/2, 1182, 1205, 1206, 1207, 1208 i 1209 obrębu geodezyjnego Mątwica, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie”.

 • OBWIESZCZENIE

  2012-10-08 00:00:00

  W dniu 26.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Nowogród dz. nr ew. 11/12, 11/13, 11/14 obręb Ptaki; dz. nr ew. 120/11, 122, 123, 124, 125, 126 obręb Baliki; dz. nr ew. 60, 175, 177, 178/1, 179, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 1112, 4105 obręb Serwatki; gm. Zbójna dz. nr ew. 877, 878, 933 obręb Dobry Las; dz. nr ew. 102, 113, 116 obręb Jurki.

 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

  2012-10-08 00:00:00

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród – Jankowo –Sulimy – Chmielewo – Grądy – Grzymały Nowogrodzkie – do drogi wojewódzkiej 645”.

 • OBWIESZCZENIE

  2012-09-25 00:00:00

  w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 • Informacja

  2012-09-25 00:00:00

  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

 • OBWIESZCZENIE

  2012-08-27 00:00:00

  w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MĄTWICA 6” na działkach gruntowych o nr ew. 1177, 1178, 1179/1, 1181/1, 1181/2, 1182, 1205, 1206, 1207, 1208 i 1209 obrębu geodezyjnego Mątwica, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

 • INFORMACJA

  2012-08-03 00:00:00

  że w dniu 02 sierpnia 2012 r., na wniosek Benzol Sp. z o. o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, wydana została decyzja zmieniająca decyzję z dn. 20.04.2011 r. znak: RRG.6220.02.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych w Nowogrodzie, na działkach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geod. 1760/1 i 1760/2 o powierzchni 0,1337 ha”.

 • INFORMACJA

  2012-07-27 00:00:00

  w dniu 24 lipca 2012 r., na wniosek Pana Kazimierza Bałazego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku obory o pomieszczenie obory o obsadzie do 97,0 DJP na mieszanych stanowiskach w zabudowie zagrodowej, zlokalizowanej we wsi Szablak 18, gm. Nowogród”.

 • OBWIESZCZENIE

  2012-07-27 00:00:00

  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „MĄTWICA 5” na obszarze wydzielonym z działek o numerach 927, 928, 929, obręb Mątwica, gmina Nowogród.

 • OBWIESZCZENIE

  2012-06-11 00:00:00

  w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11