Ochrona środowiska

 • INFORMACJA

  2014-03-31 00:00:00

  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Sławiec.

 • INFORMACJA

  2014-03-31 00:00:00

  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Nowogród.

 • INFORMACJA

  2014-02-25 00:00:00

  w dniu 24 lutego 2014 r., na wniosek Przedsiębiorstwa WIATREX Sp. z o.o., ul. Puławska 233/54, 02-715 Warszawa, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie na działkach ewidencyjnych nr 249/3 i 249/7 punktu zbierania odpadów i instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

 • Informacja

  2013-12-27 00:00:00

  informuję, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji demontażu pojazdów

 • OBWIESZCZENIE

  2013-11-29 00:00:00

  w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie na działkach ewidencyjnych nr 249/3 i 249/7 punktu zbierania odpadów i instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

 • OBWIESZCZENIE

  2013-10-09 00:00:00

  w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji demontażu pojazdów na bazie istniejącego zainwestowania na działkach o numerach ewidencyjnych 249/16, 249/17, 249/20, 249/22 w mieście Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

 • OBWIESZCZENIE

  2013-09-30 00:00:00

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, sporządzonych dla lasów prywatnych, położonych na terenie miejscowości: Baliki, Dzierzgi, Grądy, Grzymały, Kupnina, Serwatki, Sławiec i Sulimy, na okres 60 dni: od 30 września 2013 r. do 28 listopada 2013r.

 • OBWIESZCZENIE

  2013-08-19 00:00:00

  Zawiadamiam że w dniu 14 sierpnia 2013 r. zostało wydane przez Burmistrza Nowogrodu postanowienie wyjaśniające zapisy w decyzji RG.7624-02/10 z dnia 30.08.2010 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego Narwi na odcinku miasta Nowogród, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

 • Informacja

  2013-07-17 00:00:00

  Burmistrz Nowogrodu informuje że w dniu 17 lipca 2013 r., na wniosek Gminy Nowogród wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodzie.

 • OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

  2013-06-14 00:00:00

  Zawiadamiam że w dniu 14 czerwca 2013 r. wydane zostało postanowienie RRG.6220.03.2013 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu sześciu siłowni wiatrowych o zainstalowanej mocy jednostkowej do 3,1 MW, o wieżach tubularnych o maksymalnej wysokości do 200 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Nowogród na działkach 330, 638/10, 657, 658, 342/2, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11