Ochrona środowiska

 • OBWIESZCZENIE

  2013-05-09 00:00:00

  w dniu 8 maja 2013 r. wydane zostało postanowienie RRG.6220.03.2013 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu sześciu siłowni wiatrowych o zainstalowanej mocy jednostkowej do 3,1 MW, o wieżach tubularnych o maksymalnej wysokości do 200 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Nowogród na działkach 330, 638/10, 657, 658, 342/2.

 • OBWIESZCZENIE

  2013-04-10 00:00:00

  w dniu 05.04.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu siłowni wiatrowych o zainstalowanej mocy jednostkowej do 3,1 MW, o wieżach turbularnych o maksymalnej wysokości do 200 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Nowogród na działkach 330, 638, 342/2.

 • INFORMACJA

  2013-03-12 00:00:00

  Burmistrz Nowogrodu informuje że w dniu 07 marca 2013 r., na wniosek SIGMA-WOLTAIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 6 lok. 202, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej z wolnostojących modułów fotowoltaicznych o mocy 1,30 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym 15 kV i ogrodzeniem terenu w miejscowości Mątwica na działce o nr ewid. 1504, gm. Nowogród – obszar wiejski, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

 • INFORMACJA

  2013-03-12 00:00:00

  Burmistrz Nowogrodu informuje że w dniu 07 marca 2013 r., na wniosek SIGMA-WOLTAIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 6 lok. 202, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej z wolnostojących modułów fotowoltaicznych o mocy 0,65 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym 15 kV i ogrodzeniem terenu w miejscowości Nowogród na działce o nr ewid. 393, gm. Nowogród – miasto, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

 • OBWIESZCZENIE

  2013-03-04 00:00:00

  że w dniu 28 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie RRG.6220.06.2012 o sprostowaniu omyłki w decyzji Burmistrza Nowogrodu RG.6220.06.2012 z dnia 3.12.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, woj. podlaskie, pow. łomżyński”, poprzez dodanie w sentencji decyzji w wierszu 5 w obrębie Serwatki działki nr 1122.

 • OBWIESZCZENIE

  2012-12-03 00:00:00

  w dniu 03 grudnia 2012 roku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Nowogród dz. nr ew. 11/12, 11/13, 11/14 obręb Ptaki; dz. nr ew. 120/11, 122, 123, 124, 125, 126 obręb Baliki; dz. nr ew. 60, 175, 177, 178/1, 179, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 1112, 4105 obręb Serwatki; gm. Zbójna dz. nr ew. 877, 878, 933 obręb Dobry Las; dz. nr ew. 102, 113, 116 obręb Jurki.

 • Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2012 r., znak: WPN-II.6320.38.2012.JS

  2012-11-26 00:00:00

  Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2012 r., znak: WPN-II.6320.38.2012.JS

 • Informacja

  2012-11-16 00:00:00

  w dniu 16 listopada 2012 r., na wniosek Pana Pawła Dardzińskiego, zam. ul. Generała Sikorskiego 32, 18-414 Nowogród, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • OBWIESZCZENIE

  2012-11-06 00:00:00

  w dniu 05 listopada 2012 r. została wydana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród – Jankowo –Sulimy – Chmielewo – Grądy – Grzymały Nowogrodzkie – do drogi wojewódzkiej 645”

 • OBWIESZCZENIE

  2012-10-31 00:00:00

  o wydaniu postanowienia i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11