Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-29 14:05:43

  w dniu 28 marca 2018 r. rozpatrzyło wniosek Bożeny Joanny i Tadeusza Świtajewskich po wznowieniu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

 • OBWIESZCZENIE

  2018-03-29 14:00:58

  w dniu 21 marca 2018 roku, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przed Burmistrzem Nowogrodu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na części działek nr ewid. gruntów 252, 253, 342, 479, 480 w obrębie Jankowo Skarbowo, 27/1, 28, 29, 35/1, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 56/3, 56/5, 57/2, 58/2, 60/2, 62/1, 63/1, 107/1, 108, 32, 33/1, 44, 51, 104, 105, 107/2, 109, 110, 111, 124 w obrębie Sulimy oraz 43, 44/4, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 44/5, 44/2, 47, 50, 49/1, 49/2, 56/3, 66, 44/6, 10, 23, 24, 26, 27, 57, 40, 62, 45, 46, 54, 68/3, 68/4, 76, 11/1, 11/2, 15, 25, 37, 38, 39, 48 w obrębie Dzierzgi

 • NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +” NADAL TRWA

  2018-03-28 13:06:20

  Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Sławcu proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 lub pod nr tel. (86) 217-55-61

 • INFORMACJA O TERMINIE SESJI LVI

  2018-03-26 12:09:27

  dnia 30.03.2018r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady LVI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

 • POSIEDZENIE KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA

  2018-03-26 11:58:55

  uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.03.2018r. o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędzie się posiedzenie komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11