Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

 

Logo URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

URZĄD MIEJSKI W NOWOGRODZIE

ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
woj. podlaskie

telefon  (86) 217 55 28
faks  (86) 217 55 20
email:  umnowogrod@wp.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek | 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek | 7.30 - 15.30


Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z poszczególnych tytułów:
 
 
Urząd Miejski, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 09 8757 0001 2600 0097 2000 0130
 
- podatki i opłaty lokalne /osoby fizyczne, osoby prawne, inne jednostki,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za udostepnienie danych ze zbioru PESEL,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy /trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, odpłatne nabycie prawa własności,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat, różnych dochodów oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego (np. opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą USC),
- odsetki od ww. należności.
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
BS w Łomży Oddział w Nowogrodzie
Nr 72 8757 0001 2600 0097 2000 0160
 
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- należności alimentacyjne,
- inne dochody,
- odsetki od ww. należności.
 
 
Uwaga! Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonywane są na indywidualnie określane numery rachunków.
 
 
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018r. wynoszą:
 
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 150 zł za rok;
- opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi jako odpady zmieszane wynosi 250 zł za rok;
- 12 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 30 zł na jednego mieszkańca, gdy odpady są zmieszane (nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Lista aktualności

 • OBWIESZCZENIE

  2018-12-14 11:38:48

  Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 11 grudnia 2018 r. na wniosek Gminy Nowogród wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie dróg gminnych w Nowogrodzie wraz z sieciami wod.-kan. i energetycznymi – etap II, gm. Nowogród, powiat łomżyński”

 • OCENA STANU JAKOŚCI WODY - woda podawana do sieci - hydrofornia Nowogród

  2018-12-11 13:30:01

  po dokonaniu analizy sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Nowogród w dniu 08.11.2018r. w Hydroforni w Nowogrodzie (woda podawana na sieć) i budynku mieszkalnym Morgowniki 11A (woda z sieci): - Sprawozdanie z badań wody Nr 510067/18/SOK z dnia 22.11.2018r i Nr 510068/18/SOK z dnia 22.11.2018r stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów

 • OCENA STANU JAKOŚCI WODY pobranej z wodociągu Sławiec

  2018-12-11 13:28:10

  po dokonaniu analizy sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Sławiec w dniu 20.11.2018r. w bibliotece Mątwicy 76 — woda z sieci: — Sprawozdanie z badań wody Nr 529067/18/SOK z dnia 03.12.2018r stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów

 • OBWIESZCZENIE

  2018-12-11 13:17:42

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Grzywna, w dniu 6 grudnia 2018r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa)”

 • OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  2018-12-11 13:14:14

  informuję, że dnia 11.12.2018 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród”

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Nowogród

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Buczkowski

Data wytworzenia: 2017-04-11

Wprowadzający: Karol Buczkowski

Data modyfikacji: 2018-05-28

Opublikował: Karol Buczkowski

Data publikacji: 2017-04-11